Click on photos to download

Solo Photos:

 photo by Karolina Zapolska

 

 photo by Stephen Freiheit

 

 photo by Karolina Zapolska      

 

 

Makiko Hirabayashi Trio:

 photo by Nicola Fasano

 

 photo by Karolina Zapolska